KETO DIJETA - Šta su to ketoni i da li su zdravi? – II deoTipovi, merenje ketona i opsnosti ketoacidoze


Za razliku od jednostavne konverzije šećera u glukozu, metabolizam masnih kiselina zapravo rezultira u 3 različite vrste ketona: Acetat (Acetone) Acetoacetat (AcAc) Beta Hidroksibutirat (BHB)

BHB, na osnovu svoje molekularne strukture, nije stvarno keton. Ipak, njegovo prisustvo je deo blagotvornog dejstva ketoze. Jedna od njegovih prednostima je sposobnost transformacije BDNF (Neurotrofni moždani factor) u mozgu i stimulacija rasta novog nervnog tkiva.


AcAc je primarno telo ketona i pretvara se u energiju ili BHB.

Aceton pokazuje najmanji metabolički efekat i uglavnom se razlaže i izlučuje kroz dah i urin. Aceton koji se izlučuje kroz dah je zapravo odgovoran za „keto dah“ koji neki ljudi doživljavaju u početnim fazama keto adaptacije.


Merenje nivoa ketona


Kada telo proizvodi ketone, neki se koriste za proizvodnju energije, dok ostali cirkulišu u krvi ili se izlučuju. Zbog toga su ketoni mjerljivi u krvi, pljuvački i dahu.

BHB: U krvi

Aceton: U dahu

AcAc: U urinu


Iako se ketoni mogu meriti na različite načine, nisu svi oni prilično tačan prikaz pravog ketogenog stanja tela. Zbog toga se većina eksperata oslanja na mjerenje BHB kroz krv, jer predstavlja idealnu metodu. Iako ovo zvuči invazivno, nova tehnologija je učinila merenje ketona kod kuće prilično jednostavnim.


Merenje BHB u krvi se smatra najtačnijim prikazom ketogenog stanja. Ovo se obavlja na sličan način kao i testiranje šećera u krvi. Mnogi od monitora glukoze u krvi ,takođe, imaju sposobnost da čitaju ketone u krvi, koristeći drugu vrstu test trake. Sve što treba da uradite je da ubodete prst, sakupite mali uzorak krvi i stavite ga u monitor.

Opsezi koje tražite su sledeći:

- Vrlo niski nivoi ketona: Manje od 0.5 mmol / L

- Blaga ketoza: 0.6-1.5 mmol / L

- Optimalna ketoza: 1.6-3.0 mmol / L

- Veoma visok nivo ketona: veći od 3,0 mmol / L

Iako se blaga ketoza može postići vrlo brzo, nekada je potrebno i dve do tri nedelje kako bi se postiglo optimizovano ketogeno stanje . Jedina mana kod mjerenja ketona u krvi je cena traka, koje su višestruko skuplje od onih za merenje šećera u krvi.Za merenje ketona koji ne zahteva analizu krvi, ketoni u dahu su takođe pouzdana opcija. Pomoću ovakvih uređaja, možete izvesti jednostavno merenje ketona u bilo koje vrijeme. Iako će vas ovaj uređaj koštati oko 150 evra, vremenom će to biti ekonomičnija opcija u odnosu na testiranje krvi jer je to samo jednokratni trošak. Važno je napomenuti da, iako je mjerenje ketona u dahu uglavnom pouzdano, faktori kao što su konzumiranje alkohola i vode mogu uticati na mjerenja. Srećom, možete ponoviti merenje nekoliko puta u toku dana, kako bi ste dobili bolji uvid u prosečne nivoe ketona.Zadnja opcija podrazumeva merenje ketono u urinu, pošto telo, na taj način, oslobađa neiskorišćeni acetoacetat. Ovo je jednostavna opcija koja je takođe veoma isplativa, jer se koriste trake slične onim za određivanje PH urina. Iako je jednostavno i jeftino, mjerenje ketona u urinu može biti veoma nepouzdano. Ovo merenje će vam omogućiti da vidite da li vaše telo proizvodi ketone,što ne mora da znači da ih isto toliko dobro iskorišćava. Pored toga, merenja ketona u urinu može značajno da varira u zavisnosti od nivoa hidratacije pojedinca. Na primer, dehidracija će dovesti do povećanja nivoa ketona, dok će prekomerna hidratacija izazvati njihovo smanjenje. Tokom početnih faza adaptacije na keto ishranu, telo ima slabu sposobnost da koristi ketone za proizvodnju energije. Čak i ako telo proizvodi ketone, većina njih će se izlučiti. Kada telo postane keto-adaptirano, veće količine ketona se koriste, a manje se izlučuju prirodno. Dakle, ako bi ste odabrali merenje ketona kroz urin, preporučio bih merenje svakodnevno od samog početka vašeg plana ishrane. Trebalo bi da primetite početno povećanje ketona ka visokom opsegu, praćeno postepenim smanjenjem kako postajete keto adaptirani. Iako će vaši ketoni biti visoki, organizam će proći kroz hipoglikemički period sve dok se vaše telo ne nauči da koristi ketone. Kada postanete keto prilagođeni, nakon dve do tri nedelje, trebalibi ste da primetite pad ketone jer telo počinje efikasnije da ih koristi.


Da li je ketoacidoza realna pretnja


Stanje nutritivne ketoze se ponekad pomeša sa stanjem koje se naziva ketoacidoza. Ketoacidoza je ekstremno ketonsko stanje koje se uglavnom javlja kod dijabetičara. Kada pojedinac nije u stanju da proizvodi insulin, šećer ne može ući u ćelije. Kao odgovor, telo drastično povećava proizvodnju ketona. U ovom stanju, istovremeno postoji i visok nivo šećera i visok nivo ketona u krvi. Ovo će prouzrokovati da ukupan pH tela opadne, toliko da ishod može biti fatalan. Iako ovo stanje može biti štetno za pojedinca, važno je napomenuti da je ulazak u ovo stanje zapravo vrlo redak.

Veoma je važno napomenuti da se ketoacidoza, skoro isključivo, javlja kod dijabetičara koji nisu pod kontrolom. U ovom stanju, nivo ketona će dostići 20 mmol / L krvi i više. Inače, zdrava osoba može, bez problema, sprovesti dvadesetodnevni post na vodi sa nivoom ketona ispod 20 mmol / L. Drugim rečima, ako niste dijabetičar, dostizanje stanja ketoacidoze, samo kroz dijetu, praktično je nemoguće.


Šta na kraju možemo da zaključimo


Ukratko, ketoni predstavljaju alternativni izvor energije. Dobijeni od masnih kiselina, oni pružaju mnogo dugotrajniju i stabilniju proizvodnju energije. Pored obezbeđivanja stabilne energije, ketoni takođe ne promovišu stvaranje inflamatornih procesa i velike padove i skokove insulin u krvi, kao šećer. Moderne prehrambene navike su promenile naš metabolizam i učinile šećer našim primarnim izvorom energije.

Prateći ketogeni način ishrane, moguće je preokrenuti ove metaboličke defekte i iskoristiti prednosti koje ketoni mogu da ponude našem mozgu i telu!

130 views0 comments